Takıldığınız bir şey mi var?

.NET, front-end development, data structures veya desing patterns gibi konularda sorular açın ve en kısa zamanda cevaplayalım...


4
Şubat

C++ dili ile Queue veri yapısı örneği ve FIFO çalışma mantığı.

Bu yazımızda FIFO çalışma prensibi ve Queue veri yapısı hakkında konuşacağız. FIFO, “First in first out” kelimelerinin baş harflerinden oluşmuş bir kısaltma olup “İlk giren ilk çıkar” prensibi ile çalışan bir veri yapısını ifade eder.

Oku
2
Şubat

LIFO çalışma prenbisini anlamak için C++ dili ile Template Stack örneği.

Bu makalemizde Stack veri yapısını C++ dili ile basit bir örnek altında inceleyeceğiz. Stack veri yapısına dokunmadan evvel programlama dünyası için oldukça anlamlı bir ifade olan LIFO hakkında konuşalım. LIFO, “Last In First Out” kelimelerinin baş harflerinden oluşmuş bir kısaltma olup “Son giren ilk çıkar” anlamına gelmektedir? LIFO, ilgili koleksiyon türü içine en son dahil edilen elemanın ilk önce dışarı çıkmasını prensip edinmiş bir çalışma biçimidir.

Oku
21
Ocak

.NET'teki kadim dostumuz delegate veri türlerinin çalışma prensiplerini C/C++ dillerindeki function pointer kavramı ile anlayalım...

.NET platformunda uygulama geliştirmiş hemen herkes az ya da çok event adını verdiğimiz mekanizmayı kullanmıştır. Hepimizin bildiği gibi event, runtime esnasında client tarafından belirlenmiş bir fonksiyonun istenilen bir durumun gerçekleşmesi esnasında invoke edilmesini sağlayan dinamik bir mekanizmadır. Bu mekanizmanın geri planında System.Delegate türlü veri tiplerinin varlığı yer almaktadır. Aslında, nasıl ki bir In32, RAM belleğin bir bölgesindeki 32 bit büyüklüğünde sayıya işaret ediyor ise delegate türlü bir veri tipi de RAM bellekteki bir fonksiyon adresine işaret etmektedir. Bu yazımızın devamında event’ların çalışma prensiplerini ve akabinde delegate veri türlerinin nasıl bir yapıya sahip olduğunu anlamaya çalışacağız.

Oku