Liskov Substitution Principle önderliğinde abstract özellikler ve Interface.

Nerede interface nerede inheritance-abstract kullanılmalı konusu yazılımcıların kanayan yarası gibi görünüyor. Aslında böyle olmasının sebebi SOLID tasarım prensiplerini yeteri kadar anlamamaktan kaynaklanıyor. Bu noktada Liskov Substitution Principle hakkında bir şeyler bilmek bu sorunun ortadan kalmakmasına yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Liskov Substitution Principle(kısaca LSP), üst sınıftan gelen tüm özelliklerin, alt seviyedeki tüm sınıflarca kullanılabilir olmasını öngören bir solid tasarım prensibidir.

Oku