Takıldığınız bir şey mi var?

.NET, front-end development, data structures veya desing patterns gibi konularda sorular açın ve en kısa zamanda cevaplayalım...


30
Nisan

.NET Steganografi uygulaması ve bilginin piksele enjekte edilmesi.

Steganografi, bilginin içine başka bir bilginin gizlenmesine dayanan bir şifreleme algoritmasıdır. Dijital ortamın hayatımıza girmesinden çok daha eskilere dayanan steganografi metoda örnek olarak kafasında dövme ile yazılmış bilgileri taşıyan bir köleyi verebiliriz. Köle, sadece kafasında bir takım bilgilerin yazılı olduğunu bilmektedir ve kölenin saçlarının uzamasıyla bilgi kamufle edilmiştir. Köle, varmak istediği yere vardığında kafası yeniden kazınarak bilgi gün ışığına çıkarılmıştır.

Oku
30
Mart

ASP.Net MVC WebApi ile RESTful Servisleri - IHttpActionResult

IHttpActionResult ara yüzünden yararlanarak HttpResponseMessage oluşturmak ve istemciye ulaştırmak.

Oku
4
Şubat

C++ dili ile Queue veri yapısı örneği ve FIFO çalışma mantığı.

Bu yazımızda FIFO çalışma prensibi ve Queue veri yapısı hakkında konuşacağız. FIFO, “First in first out” kelimelerinin baş harflerinden oluşmuş bir kısaltma olup “İlk giren ilk çıkar” prensibi ile çalışan bir veri yapısını ifade eder.

Oku
2
Şubat

LIFO çalışma prenbisini anlamak için C++ dili ile Template Stack örneği.

Bu makalemizde Stack veri yapısını C++ dili ile basit bir örnek altında inceleyeceğiz. Stack veri yapısına dokunmadan evvel programlama dünyası için oldukça anlamlı bir ifade olan LIFO hakkında konuşalım. LIFO, “Last In First Out” kelimelerinin baş harflerinden oluşmuş bir kısaltma olup “Son giren ilk çıkar” anlamına gelmektedir? LIFO, ilgili koleksiyon türü içine en son dahil edilen elemanın ilk önce dışarı çıkmasını prensip edinmiş bir çalışma biçimidir.

Oku
27
Ocak

Liskov Substitution Principle önderliğinde abstract özellikler ve Interface.

Nerede interface nerede inheritance-abstract kullanılmalı konusu yazılımcıların kanayan yarası gibi görünüyor. Aslında böyle olmasının sebebi SOLID tasarım prensiplerini yeteri kadar anlamamaktan kaynaklanıyor. Bu noktada Liskov Substitution Principle hakkında bir şeyler bilmek bu sorunun ortadan kalmakmasına yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Liskov Substitution Principle(kısaca LSP), üst sınıftan gelen tüm özelliklerin, alt seviyedeki tüm sınıflarca kullanılabilir olmasını öngören bir solid tasarım prensibidir.

Oku
21
Ocak

.NET'teki kadim dostumuz delegate veri türlerinin çalışma prensiplerini C/C++ dillerindeki function pointer kavramı ile anlayalım...

.NET platformunda uygulama geliştirmiş hemen herkes az ya da çok event adını verdiğimiz mekanizmayı kullanmıştır. Hepimizin bildiği gibi event, runtime esnasında client tarafından belirlenmiş bir fonksiyonun istenilen bir durumun gerçekleşmesi esnasında invoke edilmesini sağlayan dinamik bir mekanizmadır. Bu mekanizmanın geri planında System.Delegate türlü veri tiplerinin varlığı yer almaktadır. Aslında, nasıl ki bir In32, RAM belleğin bir bölgesindeki 32 bit büyüklüğünde sayıya işaret ediyor ise delegate türlü bir veri tipi de RAM bellekteki bir fonksiyon adresine işaret etmektedir. Bu yazımızın devamında event’ların çalışma prensiplerini ve akabinde delegate veri türlerinin nasıl bir yapıya sahip olduğunu anlamaya çalışacağız.

Oku