Takıldığınız bir şey mi var?

.NET, front-end development, data structures veya desing patterns gibi konularda sorular açın ve en kısa zamanda cevaplayalım...


30
Nisan

.NET Steganografi uygulaması ve bilginin piksele enjekte edilmesi.

Steganografi, bilginin içine başka bir bilginin gizlenmesine dayanan bir şifreleme algoritmasıdır. Dijital ortamın hayatımıza girmesinden çok daha eskilere dayanan steganografi metoda örnek olarak kafasında dövme ile yazılmış bilgileri taşıyan bir köleyi verebiliriz. Köle, sadece kafasında bir takım bilgilerin yazılı olduğunu bilmektedir ve kölenin saçlarının uzamasıyla bilgi kamufle edilmiştir. Köle, varmak istediği yere vardığında kafası yeniden kazınarak bilgi gün ışığına çıkarılmıştır.


Dijital ortamda steganografi yapılırken bilgiyi gizlemek için resim dosyalarından yararlanılmaktadır. Bu yaygınlığın denedi, diğer türlü dosyaların(örneğin text dosyalarının) kodlama biçimi gereği bilgi dosya üzerinde yapılan değişikliklerin hemen kendini ifşa ederken resim dosyaları üzerinde insan gözünün ayırt edemeyeceği düzeyde değişiklikler yapılabiliyor olmasıdır.

Dijital ortamdaki resimler çok sayıda pixelin bir araya gelmesi ile oluşmuş birer renk matrisidir aslında. Pixel, Alpha, Red, Green, Blue olmak üzere 4 farklı renk değerinin harmanlanmasıyla oluşmuş tek bir rengi ifade eder. Kısaca A, R, G, B olarak anılan bu değerlerin her birisi [0,255] kapalı aralığında değer alabilen(byte) birer pozitif tam sayıdır. Bu 4 farklı byte değeri üzerinde sayısal olarak yapılacak oynamalar resmin görünümü üzerinde doğrudan etki sahibidir. Teorik olarak bir pixel 4 farklı byte değerine sahip ise bu pixele tam olarak 4 byte büyüklüğünde veri gizleyebilirsiniz. Fakat bu işlem sonucunda resim üzerinde bozulmalar olabileceği için steganografinin tutarlılık prensibine aykırı düşmüş olabilirsiniz!


Staganografi, temel olarak bir bilgiyi başka bir bilginin içerine saklamak fikrine dayanırken tutarlılığı da gözardı etmez. Yani, bir resmin içerisine bilgi gizlemek istiyorsanız, resim üzerinde oynama yapıldığının çıplak göz ile ayırt edilmemesi gerekir. Bu sebepten ötürü resmin pixelleri içerisindeki A, R, G, B sayıları üzerinde istediğimiz değişiklikleri yaparken çıplak göz ile resim üzerinde yaptığımız düzenlemelerin anlaşılamamasına dikkat etmeliyiz! Bu noktada referans almamız gereken bitler ise LSB adını verdiğimiz en anlamsız bitler olmalıdır.Resimleri aslında üç adet renk bilgisinin sayısal olarak harmanlanması ile edilmiş renkte olan çok sayıda rengin bir araya gelmesiyle meydana geldiğini öğrendik. Örneğin 200 x 200 büyüklüğünde bir resimden bahsedildiğinde 200 x 200 boyutundaki bir pixel matrisi ifade edilir. Her bir pixelin de içerisinde R, G, B gibi renk bilgileri barındırdığı düşünüldüğünde aslında bir resmin zannedildiğinden biraz daha kompleks bir yapıda olduğu söylenebilir. Pixel bir reme ait en anlamlı çekirdek pigmenttir ve her pixel yalnızca tek bir renk içerir. Bir resim, bahsedilen bu pixellerden yüzlerce belki binlercesinin bir araya gelmesiyle oluşmuş renk kodları topluluğudur aslında. Örneğin 200 x 200 büyüklüğünde küçücük bir resim 200 x 200 = 40 000 adet pixelin yani renk pigmentinin bir araya gelmesiyle oluşur.


Başarılı bir steganografi sonucu elde edebilmek için izlememiz gereken yordamı anlayabilmek adına yukarıdaki tabloda bulunan renkler ve renklere ait RGB değerlerine odaklanalım. Aslında yukarıdaki tabloda bulunan her bir stunu, resme ait bir pixel olarak düşünebiliriz. Kırmızı olan pixelin R değeri 8 tane 1 bitinin bir araya gelmesi ile oluşmuş maksimum byte büyüklüğü olan 255 değeridir. Aynı pixelin G ve B değerleri ise 0 olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu üç rengin harmanlanması sonucunda mevzubahis renk açığa çıkmıştır. Aynı durum diğer pixeller içinde geçerli olacaktır. Bilgi gizlemesi yapılırken amacımız pixelde minimum düzeyde renk değişimi yaparak bilgiyi ilgili pixelin içine saklamak olmalıdır. Bu noktada LSB bitini kullanıyor olmam hem pixelin renk kaybı konusunda en az seviyede etkinlenmesi anlamına gelir. Çünkü binary bir büyüklüğün LSB değeri en anlamsız bitini ifade eder ki bu bit üzerinde yapılan bir değişiklik mevzu bahis sayıyı pek fazla değiştirmez. Ne demek istediğimi anlayabilmek için tablodaki kırmızı pixeli ele alalım. 


(255)10 = (11111111)2


255 sayısının binary karşılığı 8 adet 1 değerinin yanyana gelmesi ile elde edilen sayıdır. Bu sayının en sağında bulunan bit LSB yani en anlamsız bit olarak ifade edilirken en solundaki bit MSB yani en anlamlı bit olarak ifade edilir. Yukarıdaki ifadede kırmızı renk ile kaplanmış olan bit binary sayının LSB seviyesindeki biti olup 20 seviyesinde bir ağrlığa sahiptir. Yani bu bitin 1 iken 0 veya 0 iken 1 olarak değişmesi, sayıyı onlu sistemde sadece 1 kadar etkiler. O halde (254)10 = (11111110)2 diyebiliriz. Peki, pixelin 255 olan R değerini 254 olarak değiştirirsem elde edilen yeni renk bir önceki renkten çok mu farklı olacak? Hayır! İnsan gözü bu değişikliği fark edemeyecektir. Ayrıca ilgili pixelin R değeri ile birlikte G ve B ve hatta A değerlerinin birlikte değiştirilmesi sonucu bir pixele enjete edebileceğimiz ver miktarı da artış gösterecektir.  Ne demek istediğimi daha iyi anlayabilmek için 50 sayısını resminin içine gizlemek istediğinizi hayal edin. Bu işlemi yapmak için tabloda gördüğünüz kırmızı renkli pixeli tercih ettiğinizi düşünün. 50 sayının binary karşılığı 110010 olduğundan ötürü elinizde toplam 6 bitlik bir sayı olmuş olur. 


(50)10 = (110010)2


Bu sayıyı resmin bir pixeline gömerken 6 biti 2’şer 2’şer R, G, B değerlerine paylaştırabilirim. Resmin kırmızı renkli pixelinin R, G ve B değerleri ilk adımda aşağıdaki gibidir.


R: 11111111

G: 00000000

B: 00000000


Her bir byte’ın son iki bitini enjekte etmek amacıyla kullandığımda 110010 sayısının ilk iki biti olan 11 R değerinin son iki bitine, ikinci iki biti olan 00 değeri G değerinin son iki bitine, son iki biti olan 10 değeri de B değerinin son iki bitine gelecektir. Sonuç olarak ilgili pixel renk kodu aşağıdaki gibi olmuş olur.


R: 11111111

G: 00000000       >   110010

B: 00000010


Son iki bitin kullanılması 20 + 21 düzeyinde bir kaybı beraberinde getirir ve en kötü durumda decimal sisteme göre 3 değerinde bir kayıp olur. Yani son iki biti 00 olan bir byte bölgesini şayet son iki biti 11 olan bir veri ile değiştirsek el edilen sonuç onlu sitemde 3 kadar fark eder. Ancak her zaman bu kadar şansız olmayacağımızdan emin olabilirsiniz ki yukarıdaki manzaraya baktığınızda R ve G değerlerinin hiç değişmediğini, B değerinin ise onlu sisteme göre 2 kadar değiştiğine şahit olacaksınız. Kısaca bu değişiklik sonucunda 110010 sayısını, ilgili pixelin içerisine, pixelin renginde insan gözünün ayırt edemeceği kadar küçük değişiklikler yaparak saklamış oluyorum. 

Pixel A, R, G ve B olmak üzere 4 adet byte büyüklüğünün her birisinin son iki biti bizim için kullanılabilir durumdadır. Bu da her pixele aslında 1 byte büyüklüğünde bir veri gizlenebilmesini beraberinde getirecektir. Yani 200 x 200 büyüklüğünde bir resmin içirisine toplam 200 x 200 = 40 000 byte büyüklüğünde yani 39.0625 kilobyte civarı bir bilgi taşıyacaktır. Eğer üçüncü bir biti işin içine katarsanız bir pixel toplam 12 bit yani 1.5 byte büyüklüğünde veri tutabilirken resimdeki bozulma da o oranda artacaktır. Yani ne kadar çok bit o kadar çok gizli veri, ancak ne kadar az bit o kadar gizli veri(kalite fotoğraf) demektir =)


Sanırım bu kadar teorik bilgi yeter, şayet yazımı bu noktaya kadar okumuşsanız en kötü ihtimalle bir resmin pixellerden oluştuğunu, her bir pixelin R, G, B gibi üç adet byte büyüklüğünde sayının bir araya gelmesiyle oluşmuş tek bir rengi ifade ettiğini ve bir resmin bu pixellerden yüzlerce-binlerce barındıran bir matris olduğunu anlamışsınızdır. Yok ben kod görmek istiyorum derseniz açık kaynak olarak paylaştığım projeye bakabilirsiniz. 


ISteganographable secret = new ImageSteganography(image)
{
    Key = 1000,
    BaseImage = bitmap1,
};
 
var tester = new SecretInformationStaganographer(secret );
ISteganographyResult result = await tester.Inject(token);
pictSteganographedImage.Image = result.Image;


Oldukça basit bir kullanımı var... Gizli bilgiyi default olarak bir resim ya da text olabilir ancak byte[] olabilecek hemen her şeyi yapabilirsiniz. Eğer özel bir veriyi gizlemek isterseniz yeni bir sınıf oluşturup ISteganographable ara birimini sınıfınıza uygulayarak ilgili işlemi yapabilirsiniz. 


Projeye Github üzerinden ulaşmak için <a href ="https://github.com/mfardogan/.NET-Steganographer" target="_blank"> buraya </a> tıklayabilirsiniz.